Fitotoponimia galega

Título:	Fitotoponimia galega
Autor:	Gonzalo Navaza Blanco
Editor:	Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 2006
ISBN:	84-95892-53-7
:	500 páginas
Descarga: http://www.fbarrie.org/fundacion/jsp/pdfs/publicaciones/FITOT.pdf

Comentario Editorial

Fitotoponimia galega é un exame da toponimia galega relativa á flora, á terminoloxía botánica e a outros campos semánticos próximos. Partindo do estudo dos topónimos da Galicia meridional, pero con referencias á toponimia de toda Galicia e doutras áreas peninsulares, este volume ocúpase do estudo etimolóxico, semántico e morfolóxico de cerca de 8000 nomes de lugar. A análise de cada unha das formas vai acompañada de atestacións medievais que corroboran a etimoloxía proposta e dan información sobre as primeiras documentacións e a historia dos topónimos. Gonzalo Navaza é profesor de Filoloxía Galega na Universidade de Vigo, membro da Comisión de Toponimia e da Asociación Galega de Onomástica.

Fonte: Fundación Pedro Barrié de la Maza

Extracto do publicado no Faro de Vigo por L. Rouco

[...]
La fitotoponimia estudia los topónimos que proceden de nombres de plantas: Ortigueira de ortiga, Xunqueira de xesta (escoba), Maceda de mazá (manzana), Abeleda de abelá (avellana), Teixeiro de teixo (tejo), Reboredo de roble o Cebreiro de acivo (acebo). Se trata de una disciplina de gran tradición en Galicia donde los primeros textos, de Frei Martín Sarmiento, datan del siglo XVIII.
Gonzalo Navaza, profesor de Filoloxía Galega, miembro de la Comisión de Toponimia y presidente de la Asociación Galega de Onomástica, continúa hoy día con la estela que dejó este monje benedictino.
[...]
El libro revela la antigüedad de los fitotopónimos de la comunidad -la mayoría son prerromanos o romanos- y la escasa influencia de otras lenguas como la árabe.
[...]

Bibliografía

Navaza Blanco, G. (). Fitotoponimia galega. Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Fonte: L. Rouco. TOPÓNIMOS GALLEGOS DE ORIGEN VEGETAL. La botánica conquista el mapa. Faro de Vigo, 15-01-2007. (Faro de Vigo