CATASTRO DE ENSENADA DA VILA DE CANGAS DO MORRAZO (Província de Santiago) 6 de Xaneiro de 1752

Fontes:

 1. Orixinal depositado no Arquivo Histórico de Pontevedra, características:
  Interrogatorio: C-577/2
  Personal de Eclesiásticos: Non hai
  Personal de Legos: Non hai
  Real de Eclesiásticos: C-577/
  Real de Legos: L-475
  Estados: C-577/2
  Riqueza Imponíbel: C-577/2
  Emolumentos do Común: Non hai
 2. Revista de Estudios Provinciais, nº7. Edita: Deputación de Pontevedra. Autores: José Maria Pumar. Lauro Xosé Pedreira Ares e Manuel Rodal González.

RELACIóN DE PERSOAS CITADAS NO CATASTRO DE ENSENADA NA VILA DE CANGAS DO MORRAZO

Lista e relación xurada que damos Don Fernando Araujo, tenente Xuiz por auséncia de Don Francisco Xavier Saenz Bazan e Barba. Don Roque Antonio Guardado, Don Joseph Bermúdez de Castro, Don Francisco Giráldez, rexedores perpétuos e Don Francisco Godoy, procurador xeral, Joseph Ignácio de Porto Mariño, escribán de consello e concello dela, Joseph de Bastos e Juan de Rodal, mariñeiros, nomeados por esta vila, e os derradeiros por Don Juaquin de Villa e Prado, xuiz da mariña dela e o seu peirao, para depoñer e como peritos declaran dos empregos, ofícios, artes, facultades, e exercícios mecánicos e serviles e dos honoríficos que hai nesta referida vila cos seus salários, soldos, indústria e utilidades segundo o coñecimento que temos como doutros informes que tomamos de distintas persoas fidedignas de cumprimento das ordes da sua maxestade (Deus lle guie) para a operación e dilixéncias do estabelecemento da única Real Contribución que está practicando nela e no seu termo o Sor. Don Diego Antonio Cortiñas, subdelegado deste cometido que é do seguinte xeito:

(Nota: Só nomeo os nomes e apelidos.)

 1. Don Francisco Xavier Bazán e Barba
 2. Don Fernando de Araujo
 3. Don Joseph Bermúdez de Castro
 4. Don Francisco Giráldez
 5. Don Miguel Ramírez
 6. Don Francisco Giráldez
 7. Don Joseph Bermúdez de Castro
 8. Don Francisco Godoy
 9. Melchor Antonio Blanco Pastoriza
 10. Joseph Ignacio de Porto
 11. O referido Don Joseph Bermúdez de Castro, escribán Real.
 12. Silvestre Valverde
 13. Santiago de Santos
 14. Juan Antonio Mandayo
 15. Antonio Marcos de Soto
 16. Domingo Rodal
 17. Bartholomé de Lagoa
 18. Francisco Antonio Godoy
 19. Domingo Soliño
 20. Manuel Antonio Gayoso

Administración de Rentas

 1. Don Juan Lanzós
 2. Joseph González
 3. Don Matheo Vazquez
 4. Bernabé Domínguez
 5. Thomás Lopez de Granada

Xuiz da Mariña

 1. Don Juaquin de Villa e Prado

Boticários

 1. Manuel Antonio de Almuyña

Ciruxáns, Sanguedores e Barbeiros

 1. Gregorio Carballo
 2. Benito La Guardia
 3. Manuel Suárez
 4. Pedro Corbal
 5. Blas Boullosa

Tratantes

 1. Manuel Vázquez
 2. Santiago Rodríguez
 3. Joseph de Bastos
 4. Luis Martínez
 5. Benita Rodríguez Mendez

Tratantas en Calceta

 1. Josepha Fandiño
 2. Paula de Nogueira, muller de Agustín Fernandez
 3. Francisca Rodríguez
 4. Rosa Rodríguez
 5. Maria Ramírez
 6. Rosa Martínez, viuva
 7. Rosa Alonso, solteira, filla de Gerónimo Alonso
 8. María Corral
 9. Maria Rebouza, viuva
 10. Magdalena do Outeiro, viuva
 11. Maria Antonia Pérez, muller de Juan Antonio Franza
 12. Liberata Pérez, filla de Martín Pérez
 13. María Rodríguez, muller de Juan Antonio Fandiño
 14. Gregoria Piñeiro, solteira
 15. Maria do Seijo, solteira

Obrigado de Carnes

 1. Joseph Valverde
 2. Pedro de Carramal

Pousadeiras

 1. Zipriana Martínez, viuva
 2. Benito Boullosa

Froiteiras

 1. Maria del Pilar de Santa Marta, muller de Bonifacio de Montes

Agulleteiras de Cañamo

 1. Josepha Rodal, viuva
 2. Dominga Fariña, viuva
 3. Juana Fariña, muller de Tomás da Graña
 4. Lorenza do Bal, muller de Agustín Gil
 5. Rosa Vilariño, muller de Benito Mallo
 6. Vicenta Carballa, muller de Domingo do Casal

Forneiras e Panadeiras

 1. María González, muller de Rosendo de Penedo
 2. María Blanco, muller de Carlos Giráldez

Forneiras

 1. Dominga Miranda, viuva
 2. Maria Ignacia Fernandez, muller de Pedro do Rial
 3. Dominga Rodal, muller de Phelipe de Bon
 4. Justa Cordero, muller de Domingo Alvarez
 5. Maria Bernarda Gago, muller de Gregorio Feans

Panadeiras

 1. Pascua Doval, filla de Joseph Núñez
 2. Ana Fuentefria, muller de Jacinto Barreiro
 3. Magdalena Fuentefria, viuva
 4. María Suárez, muller de Jacinto Núñez
 5. Josepha Montejano, viuva
 6. Juana Miranda, solteira
 7. Josepha de Pintans, muller de José Ignacio Valverde
 8. Phelipa Rodríguez, filla de Sabina González
 9. María Ramírez, viuva
 10. Maria Antonia de Lemos, solteira
 11. Anita do Seixo
 12. Francisca Rodríguez, muller de Gerónimo Dobal
 13. Thomasa Fernandez, viuva
 14. Luisa Corral, solteira
 15. Maria Francisca Mallo

Mestras Palilleiras

 1. Maria Andrea Olmedo, solteira, filla de María de Refojos, viuva
 2. Manuela Piñeiro, solteira, filla de Dominga de Lemos

Carpinteiro Calafate

 1. Joseph Vidal

Xastres

 1. Domingo Martínez, viuvo
 2. Francisco Fernandez
 3. Joseph Bello
 4. Francisco Ribero
 5. Juan de Paredes
 6. Mathias Ferral
 7. Juan Antonio Patricio Ferral
 8. Benito Olivera
 9. Joseph Olmedo
 10. Gregorio Fernandez
 11. Juan Fernández

Zapateiros

 1. Joseph Valverde
 2. Pablo de Marcos
 3. Joseph de Marcos
 4. Gabriel Mathias
 5. Joachin Troncoso
 6. Bartholomé Outón
 7. Antonio González

VILA DE CANGAS Provincia de Santiago

Xustiza dos mariñeiros casados que comprenden da matrícula deste peirao e vila de Cangas con expresión dos que teñen lanchas dornas de pesca, un e outro, manifesta-se do seguinte xeito:

1. Joseph Piñeiro 2. Tomás da Graña 3. Domingo de Bon Rodríguez 4. Manuel de la Iglesia 5. Luis Fandiño 6. Francisco Núñez 7. Pedro Gago 8. Juan Vidal 9. Simon Alonso 10. Pascual de Refoxos 11. Antonio do Seixo 12. Domingo Alvarez 13. I. Giráldez 14. Pascual de Avilés 15. Antonio Martínez 16. Ana Fabián do Seixo 17. Alberto do Paso 18. Joseph de la Iglesia 19. Miguel de Rodal 20. Roque de Montes 21. Domingo de Santos 22. Dominga Fandiña, viuva (que é patrón de Joseph de la Iglesia)

Xustiza dos mariñeiros casados que comprenden da matrícula deste peirao e vila de Cangas con expresión dos que teñen lanchas, dornas de pesca, un e outros, manifesta-se do seguinte xeito:

 1. Baltasar Fandiño
 2. Baltasar Martínez con Francisco Germade
 3. Francisco Giráldez, o vello, con Pedro Mayo
 4. Benito Mallo, con Simón de Vilariño
 5. Rosendo de Penedo
 6. Domingo Soliño
 7. Gerónimo Alonso
 8. Juan de Avilés
 9. Santiago Rodríguez con Alberto de Rodal
 10. Manuel Lorenzo
 11. Juan de Lemos con José Vidal Troncoso
 12. José Franco
 13. Felix Gutierrez
 14. Bartolomé de Lagoa
 15. José Miranda
 16. Domingo Martínez
 17. Domingo da Graña
 18. Francisco Giráldez
 19. Baltasar da Graña
 20. José Mariño
 21. Andrés de Refojos
 22. José Barreiro
 23. Aquilino de Refojos
 24. Juan Vizoso con Domingo da Graña do Loureiro
 25. Bartolomé Bastos, con Alberto Barreiro
 26. Santiago, con José de los Santos
 27. José do Val
 28. Domingo de Refoxos, con José Fandiño, o mozo
 29. Luis Vizoso
 30. Pedro do Val
 31. Juan Montero
 32. Simon Alonso
 33. Juan de Rodal
 34. Santiago Rodal
 35. Lorenzo Fandiño con José Bastos, o mozo
 36. Domingo de Santos
 37. José Fandiño Bayona con José Guardado
 38. Maria de Rebouza, viuva de Juan Fariña
 39. Raimundo Núñez
 40. Bernabé de Santa Marta
 41. Luis Martínez
 42. Francisco Budiño
 43. Antonio Martínez
 44. Barnardo de Lagoa
 45. Juan de Requeixo
 46. Tomás de Sa e con Tomasa Fernández
 47. Miguel de Lemos
 48. Martín Camiña
 49. Garónimo do Val
 50. Manuel de Nogueira
 51. Baltasar de Outeiro
 52. Magdalena do Outeiro
 53. Isidro Fernandez

Lista de mariñeiros casados que comprende a matrícula deste porto e vila de Cangas:

 1. Domingo Gallego
 2. Matías de Montes
 3. Felipe Martínez Canaleiro (¿Cavaleiro ou Cabaleiro?)
 4. Juan Nuñez
 5. Manuel Mallo
 6. Domingo Bretón
 7. Juan de la Iglesia
 8. Domingo Fandiño
 9. Pedro de Paredes
 10. José Barreiro
 11. Pedro Mallo
 12. Domingo Rodríguez
 13. Sebastián do Val
 14. Domingo de Sa
 15. José Benito Troncoso
 16. José Martinez
 17. Juan Osorio
 18. Pascual Martínez
 19. Manuel Pérez
 20. Juan Mallo, en actual servizo
 21. Agustín Fernández
 22. Felipe Rodríguez
 23. Domingo Rodal
 24. Simón Núñez
 25. Amaro Giráldez
 26. Domingo Fandiño, en actual servizo
 27. Bernardo Fandiño, en actual servizo
 28. José Soliño
 29. José Joachin de Bicuña
 30. Fernando Rebouza
 31. Juan do Val
 32. Luis Fandiño
 33. José do Paso
 34. Manuel de Vilariño
 35. Rafael Fernandez
 36. Domingo Fandiño
 37. Tomás de Arias
 38. Domingo de Casal
 39. Antonia Garcia
 40. Jacinto Núñez
 41. Carlos de la Paz
 42. Baltasar de Mendoza
 43. Domingo Rodríguez
 44. Francisco Núñez Reboredo
 45. Francisco Blanco
 46. Benito Giráldez
 47. Juan Giráldez
 48. Blas Osorio
 49. Gonzalo Rodríguez
 50. Pedro Fernandez
 51. Pedro Rodal
 52. Andrés Rodriguez
 53. Domingo Antonio Cobas
 54. Domingo Costas
 55. Simón de Vilariño
 56. Manuel Núñez
 57. Simón de Pintáns
 58. Julián Fernandez, ausente
 59. Agustín Gil, ausente
 60. Dioniso do Bal
 61. Miguel Bello
 62. Nicolás de Penedo
 63. Matias de Lemos
 64. Tomás del Corral
 65. Pedro Gago Montero
 66. Andrés Perez
 67. Domingo de Lagoa
 68. Jacinto Vilariño
 69. Agustín de Rodal
 70. Domingo
 71. Santiago da Graña
 72. Sebastián Fernández
 73. Domingo do Seixo, en actual servizo
 74. Andrés Camiña
 75. Mateo de Paredes
 76. Pedro de Currás
 77. José de Castro
 78. Juan de Giráldez
 79. Domingo de Sa
 80. Baltasar Nogueira
 81. Santiago Penedo
 82. Antonio Broullón
 83. Raimundo Núñez
 84. Domingo Antonio Budiño
 85. Francisco Martínez
 86. Santiago Gil
 87. Domingo Núñez
 88. Cosme Barreiro
 89. Juan Antonio Refoxos
 90. Pedro González Novas
 91. Juan Antonio Alvarez
 92. José de Refoxos
 93. Gonzalo Martínez Cabaleiro
 94. Cayetano Troncoso
 95. Matías de la Iglesia
 96. Juan de los Santos
 97. Juan de la Graña
 98. Francisco Mandado
 99. Pedro de Lagoa
 100. Juan Ignacio de Bon
 101. Antonio Santamaria
 102. Pedro Fandiño
 103. Lorenzo de Broullón
 104. Manuel Rodríguez
 105. Francisco Barreiro
 106. Domingo Rodríguez
 107. I. de Lemos Fernández
 108. Alberto Fernández
 109. Damián Pérez
 110. Domingo Antonio de Porto
 111. José de Lemos
 112. Pascual Lopez de Castro
 113. Francisco de Germade
 114. Domingo Giráldez
 115. Juan de Vilariño
 116. Bernardo de Sar
 117. Francisco de Castro
 118. Alvaro Giráldez
 119. Francisco Nores
 120. Tomás Fernandez
 121. Bernardo de la Iglesia
 122. Bartolomé Blanco
 123. Alberto Cordeiro
 124. Miguel de Montes
 125. Felipe Fariña
 126. J. Barreiro
 127. Bonifacio de Nores
 128. Adrian de Nogueira
 129. Manuel Antonio Núñez
 130. Jacobo de Aranda
 131. Jacobo Rodríguez
 132. Francisco da Bal
 133. Juan Ignacio Soliño
 134. José Pintán Rodríguez
 135. Luis da Graña
 136. Felipe Troncoso
 137. Domingo da Vila
 138. Antonio de Pintana
 139. Antonio de Corral
 140. Domingo Bastos
 141. Francisco de Reboura (¿Rebouza?)
 142. Juan de Bon
 143. Leonardo Giráldez
 144. José de Bastos
 145. Salvador de la Iglesia
 146. Jacinto Barreiro
 147. Lucas Fernández
 148. Alberto Rodal
 149. José da la Cruz
 150. Luis de Rodal
 151. Bernardo Fandiño
 152. Matías Fandiño
 153. Domingo Rebouza
 154. Antonio de Lemos
 155. Silvestre Soliño
 156. Juan da Vita
 157. Bartolomé Rodríguez
 158. Domingo de la Iglesia Pintáns
 159. Bartolomé Núñez
 160. Pedro Rodríguez
 161. Bernardo da Graña
 162. Ignacio do Seixo
 163. José Fandiño
 164. Antonio Fuentefria
 165. Blas del Corral
 166. Baltasar Carballo
 167. Juan de Vilariño
 168. Domingo de Bon
 169. Luis de Carballo
 170. Francisco Rodríguez
 171. Felipe de Bon
 172. Ignacio Fandiño
 173. Francisco Rodríguez Oliveira
 174. Sebastián de Rodal
 175. José Fandiño
 176. Antonio Giráldez
 177. Domingo de Lemos
 178. Domingo da Graña
 179. José de Bastos, o mozo
 180. Fernando do Bal
 181. Baltasar de Corral
 182. Juan Antonio Franco
 183. Miguel de Montes
 184. Juan Giráldez
 185. Francisco Alvarez
 186. José Núñez
 187. Alberto Barreiro
 188. Baltasar Bertón (¿Bretón?)
 189. Domingo Fandiño
 190. Bernardo de la Iglesia
 191. Jacobo Núñez
 192. Pedro del Rial
 193. Baltasar Gómez
 194. Pablo Blanco
 195. Alberto de Penedo
 196. Pedro Mallo Lemos
 197. Tomás da Graña
 198. Juan Giráldez
 199. Juan Antonio Fandiño
 200. Domingo da Graña
 201. José Fariña
 202. Antonio Giraldez
 203. Manuel da Portela
 204. Antonio Moláns
 205. Martín Blanco
 206. Martín de Avalle
 207. Benito Fernández
 208. Martín Pérez
 209. Isidro Pérez
 210. Juan de Bon
 211. Gregorio de la Iglesia
 212. Juan de Santa Marta
 213. Amaro Bretón
 214. Andrés Rodríguez
 215. José de los Santos
 216. Matías de Sar
 217. Carlos Giráldez
 218. Miguel de Bon
 219. Felipe de Araujo
 220. Pedro Cordero
 221. Matias de Ferral
 222. Patricio Ferral
 223. Gerónimo Martínez, carpinteiro
 224. José Vidal Troncoso, carpinteiro

Notícias dos rapaces solteiros matriculados neste peirao e vila de Cangas que se exercitan na pesca nas lanchas e dornas da sua comprensión e non se comprenderon na dada ao señor don Diego Antonio Cortiñas, subdelegado para o entaboamento da única real contribución na data do presente mes, a saber: (menores de 18 anos e maiores deles)

 1. Juan del Corral, 20 anos
 2. Carlos Giráldez, 20 anos
 3. Bartolomé de la Cruz, ausente en Indias
 4. José Mayo Lemos, ausente en Indias
 5. Domingo de Miranda, 20 anos
 6. Francisco de Refoxoa (¿Refoxos?), 19 anos
 7. Domingo Montero, 36 anos, ausente
 8. Manuel Borreiros, 20 anos
 9. Gregorio de Nogueira, 21 anos
 10. Julian Fernandez, ausente en La Habana
 11. Nicolás Blanco, 18 anos
 12. José Ignacio Vilariño, 22 anos
 13. Lorenzo de Novas, 22 anos, en actual servizo
 14. Pedro Pérez, 23 anos
 15. Domingo de Saa, 36 anos, en Indias
 16. Manuel Segade, ausente, aveciñou-se en Cambados
 17. Francisco Martinez, 21 anos, fillo de Cándido Montejano
 18. Alberto Camiña Fuentefria, 18 anos, no servizo
 19. Juan Antonio Blanco, 18 anos
 20. Manuel Daval, 18 anos, fillo de Baltasar Rodal
 21. Domingo Mayo, 20 anos, fillo de Rosa González
 22. Manuel Hurtado, 20 anos
 23. Juan Fandiño, 20 anos, fillo de Dominga
 24. Manuel de Lagoa, 17 anos, fillo de Bartolomé
 25. Roque Montero, 18 anos, fillo de Juan
 26. Juan de Dios Montero, 20 anos fillo de Juan
 27. Domingo González, 17 anos, fillo de Baltasar
 28. Demétrio Núñez, 23 anos
 29. Mateo Doval, 20 anos, fillo de José Núñez
 30. Antonio de Rodal, 15 anos, en actual servizo
 31. José Núñez, 18 anos
 32. Ramón de Penedo, 20 anos
 33. Juan Antonio Rodríguez, 18 anos
 34. Juan de Nogueira, 18 anos
 35. Gregorio Martínez, 17 anos
 36. Domingo de la Iglesia, 18 anos, en actual sevizo, fillo de José
 37. Eustaquio Budiño, 17 anos, fillo de Francisco
 38. Florencio Nuñez, 17 anos
 39. Francisco de Avilés, 16 anos
 40. Santiago Giráldez, 17 anos
 41. Luis Martínez, 14 anos
 42. Carlos de Bastos, 15 anos, fillo de Ignacio Ramírez
 43. Pedro Diego Cayetano de Camba, 15 anos
 44. Silvetre Perez, 20 anos
 45. Manuel Martínez, 12 anos, fillo de Antonio
 46. Santiago Rodríguez, 17 anos
 47. Pedro Giráldez, 16 anos, fillo de Domingo
 48. Joachin del Corral, 15 anos
 49. José Mandado, 16 anos
 50. Pedro de Lemos, 24 anos, fillo de Antonia
 51. Francisco Coisón, 15 anos
 52. Adrián de Nogueira, ausente en Indias
 53. José Doval, 22 anos, fillo de Dominga de Reboza (¿Rebouza?)
 54. Domingo Martínez, 18 anos, fillo de Antonio
 55. Manuel de Miranda, 22 anos
 56. Alexandro Bretón, 15 anos fillo de Baltasar
 57. Florencio Hurtado, 14 anos,
 58. Joachin Mallo, 12 anos, fillo de Rosa González
 59. Juan Alonso Caballero, 15 anos
 60. Miguel de Nodal, 12 anos, fillo de Santiago
 61. José da Portela, 12 anos, fillo de Manuel
 62. Ignacio da Graña, 12 anos
 63. Domingo Blanco, 12 anos
 64. Francisco de Bastos, 12 anos, fillo de Ignacio Ramírez
 65. Andrés González da Portela, 12 anos, fillo de Manuela
 66. Antonio de la Iglesia, 14 anos
 67. Matías Camiña, 14 anos
 68. Felipe de Bon, 14 anos
 69. Domingo Martinez Cabaleiro, 14 anos, fillo de Andrés de Lemos
 70. Antonio Camiña, 12 anos, fillo de Martín
 71. Antonio Giráldez, 14 anos, criado de José de Bastos
 72. Francisco Villar Fuentefria, 14 anos
 73. Rodrigo Rodríguez, 13 anos
 74. Juan Antonio de Bon, 11 anos, fillo de Jacobo
 75. Salvador de la Iglesia, 11 anos fillo de Bernardo
 76. Domingo Alvarez, 11 anos
 77. José dos Santos, 11 anos, fillo de José
 78. Manuel Martínez, 11 anos
 79. Domingo Fernández, 13 anos, fillo de Isidro
 80. Luis Blanco, 11 anos, Manuel Barreiros
 81. José Rodal, 13 anos
 82. Silvestre Giráldez, 11 anos, fillo de Juan Rodal
 83. Juan de la Iglesia, 12 anos, fillo de Juan
 84. Francisco de Bon, 11 anos fillo de Felipe
 85. Benito Rodal, 11 anos fillo de Miguel
 86. Baltasar Mallo, 10 anos, fillo de Aledia
 87. Francisco Garcia, 10 anos, fillo de Antonio
 88. Felix de Rodal, 10 anos
 89. Pablo de Outón, 16 anos, fillo de Bartolomé
 90. José Antonio de Rodal, 12 anos
 91. Alberto Vilariño, 11 anos, fillo de Manuel
 92. José Gallego, 11 anos, neto de Luis Fandiño
 93. Juan de Pintán, 11 anos, fillo de Josefa Ferral
 94. Ignacio Antonio Troncoso, 17 anos, fillo de Joaquin
 95. Manuel de Marcos, 11 anos fillo de Josefa Montejano
 96. Juan Antonio de Bon Figueirido, 11 anos, irmán de Juan Ignacio
 97. Juan Gago, 11 anos
 98. José Fariña, 11 anos, fillo de José
 99. Domingo Antonio Rebouza, 12 anos, fillo de Fernando
 100. Domingo Gallego, 10 anos, neto de Luis Fandiño
 101. Benito Garcia, 10 anos, fillo de Antonia
 102. Francisco de Saa, 12 anos, fillo de José
 103. José de Saa, 10 anos, fillo de José
 104. Eusebio Blanco, 11 anos, con A Barreiros
 105. Carlos Martínez, 11 anos, fillo de Felipe
 106. Ramón de Pintán, 10 anos, fillo de Juan
 107. Santiago Giráldez, 11 anos, fillo de Juan
 108. Manuel Martínez, 10 anos, fillo de Felipe
 109. Manuel Rodal, 11 anos, fillo de Santiago
 110. Clemente de Marcos, 11 anos
 111. José Ignacio do Val, 12 anos, fillo de Juan
 112. Felipe Ventura, 11 anos
 113. José Vizoso, 12 anos
 114. Vicente Mallo, 10 anos, fillo de Benito
 115. Antonio Juerzo Valenzuela, 10 anos
 116. Manuel González, 10 anos
 117. Jacobo Rodal, 10 anos, fillo de Santiago
 118. Francisco de la Iglesia, 11 anos, fillo de Juan
 119. Felipe Fandiño, 12 anos, fillo de Ignacio
 120. Felipe Rodríguez, 12 anos, fillo de Santiago
 121. Santiago de Bastos, 12 anos, fillo de José
 122. José Benito Tronsoso, 11 anos, fillo de José
 123. Ziprián de Penedo, 13 anos
 124. Eugenio Martínez, 11 anos, fillo de Cándida
 125. Montejano
 126. Juan de Lemos, 11 anos
 127. Felix Vilariño, 10 anos, fillo de Manuel
 128. Felipe Rodal, 10 anos, fillo de Miguel
 129. José de Saa, 10 anos, fillo de Domingo
 130. Domingo Gago, 11 anos
 131. Manuel Pérez, 11 anos

LIBRO DO ASENTO XERAL DE ECLESIáSTICOS DA VILA DE CANGAS

 • Don Ramón Tavares
 • Don Andrés Bermúdez
 • Don Andrés Francisco Rodal
 • Don Domingo Estevez
 • Don José Felix González
 • Don Juan Romero
 • Don Manuel Fernández
 • Don Cayetano do Porto
 • Don Demétrio de Avendaño
 • Don Jacinto Requexo
 • Don José Fandiño
 • Don Juan Antonio Fernandez
 • Don Manuel Antonio Almoiña
 • Don Tirso Antonio de la Vega
 • Don Tomás Suárez
 • Don Juan Bernardino Avalle
 • Don Manuel Ramírez Montejano
 • Colexiata da Vila
 • Fabrica da Colexiata
 • O Ilmo. de Santiago
 • O Arcediago de Sanlés
 • Don Gregorio Amoedo
 • Don José Antonio de el Villar
 • Don Pedro de Refoxos
 • Cabildo de Santiago
 • Mosteiro de Poio
 • Mosteiro de Armenteira
 • Covento de Redondela
 • Covento de Santa Clara de Vigo
 • Colexio da Compañía de Salamanca
 • Fábrica de Santa Maria de Darbo