CATASTRO DO MARQUES DE ENSENADA NA FREGUESIA DE STA. MARIÑA DE BAIÑA (BAIONA-PONTEVEDRA)

NOTA:
 1. Datos que se atopan no Arquivo Provincial de Pontevedra
 2. Neste índice só están os forasteiros con propriedades nesta freguesia, falta o total de legos que se engadiran proximamente.

Yndize de todos los Yndividuos que se contienen en este libro

D. Santiago del Rial, Lugar da Lama

D. Domingo Fernandez de Bega

D. Joseph Troncoso

Vienes de la Fabrica de la Yglesia de esta Frâr.

Vienes del Yglesario de esta Frâ.

Vienes de la obra pia de S. Roque y S. Sebastian inclusa en esta Frâ.

D. Juan de Panteon

El Ilmo. Cabildo de Tui

 • Vezino de Tui: Don Joseph de Castro
 • Vezino de Baiña: D. Jacinto Pérez
 • Vezino de Atios: D. Pedro Casais
 • Vezino de Priegue: D. Manuel Rodríguez
 • Vezino de Villaza: D. Domingo Blanco
 • Vezinos de Panxon: D. Manuel de Soto e D. Juan Antonio de Puga
 • Vezino de Nigrán: D. Marcos Piñeiro
 • D. Joseph de Santiago, residente en el Arzobispado de Santiago
 • Vezino de Balladares: D. Diego Doval
 • Vezino de Coruxo: D. Pedro Rodríguez
 • Vezino de Balladares: D. Domingo Costas
 • Vezino de Vinzios: D. Juan Salgado
 • Vezino de Baiona: D. Francisco Ordoñez

Las Relixiosas de la Villa de Baiona.