Descubrindo Nº7
Título:	Notas sobre a ascendencia materna de D. Ramón María Aller Ulloa. Xenealoxías Dezanas
Autor:	Cesar Gómez Buxán
Publicación:	Descubrindo Deza. Anuario de Estudios e Investigación. Nº 5, 
Páginas:	11-45

É un traballo sobre o científico de Lalín D. Ramón María Aller Ulloa que me achegou o autor, e son algo mais que notas como poderedes ver a continuación.

Ademais de fotos das casas referidas no traballo, das sinaturas dos personaxes, e dalgunhas pedras armeiras, que inclúe, eu relatarei unhas esquemáticas xenealoxías que atoparemos desenroladas amplamente no traballo.

Penso como xa se demostrou noutras ocasións, que ó reproducir as liñas fundamentais da publicación serve de axuda ó resto dos investigadores á hora de localizar as informacións dun xeito áxil.

Liña 1: Pazo de Filgueiroa, en Santa María de Donramiro

 • Suero Frocas, O Vello
 • Lopo Froiz c. Teresa Sánchez
 • Suero Froiz
 • Jácome Froiz
 • Suero Froiz c. María Yañez
 • Inés Vázquez c. Rodrigo Fernández Noguerol
 • Pedro Fernández Gil Noguerol c. María Lopez Gundín
 • Inés Salgada Gundín c. Lope Piñeiro de Ulloa
 • Don Gonzalo Fernández de Ulloa c. Dona Pelonia Arias Somoza
 • Don Gonzalo Arias de Ulloa c. Dona Francisca Rodríguez de Ulloa
 • Don Andrés Arias de Ulloa c. Dona Rosalía Pardo González
 • Don José de Ulloa Pardo c. Dona María Josefa Rodríguez de Zúñiga
 • Don Joaquín Ulloa y Rodríguez c. Dona Juana Pimentel de Rúa
 • Don Juan Ramón Ulloa Pimentel c. Dona Manuela Madriñán Casares
 • Dona Antonina Camila Ulloa Madriñán c. don Domingo Aller Rodríguez
 • D. Ramón María Aller Ulloa

Liña 2: Casa de García Sánchez, de San Cristovo da Pena

 • Fernán López
 • Mencía López c. Gil Ares, O Vello
 • Gil Ares
 • Lopo Gil c. Betriz Salgado
 • Cristobal Gundín Salgado c. María Sánchez da Somoza y Traspenas
 • Andrés Arias Somoza c. Dona María de Guitián
 • Dona Pelonia Arias Somoza c. Don Gonzalo Fernández de Ulloa

Liña 3: Casa de Cercio

 • Vasco de Monteagudo c. Isabel Sánchez Moscoso de Altamira
 • Antón D´Oirós c. Leonor Barreira
 • Vasco Barreiro c. Leonor Vázquez
 • Mayor Vázquez c. Vasco de Traspenas
 • Gonzalo Sánchez de Traspenas c. Constanza Sánhez da Somoza
 • Andrés Sánchez de Traspenas c. Leonor Gómez de Ventosa
 • María Sánchez de Traspenas

Liña 4: Pazo de Cardexía, en Santa María de Filgueira

 • Pedro González c. Inés González
 • Francisco González c. Mayor González
 • Pedro González, El Viejo c. Catalina Fernández
 • Pedro González, El Mozo c. María González
 • Don Andrés González c. dona Bernarda de Cortes y Monreal
 • Don Pedro Antonio González de Cortes y Monreal c. Dona Inés María Pardo Ulloa Andrade y Ribadeneira
 • Dona Rosalía Pardo González c. Don Andrés Arias de Ulloa.

Liña 5: Pazo de Pedroso, Santa María de Oirós

 • Pedro Ougea D´Albán c. Mayor de Ulloa
 • Isabel de Ulloa c. Vasco de Monteagudo
 • Inés Pérez de Ulloa c. Gómez Gundín Salgado, El Viejo.
 • Gonzalo de Ulloa Salgado c. Francisca Novoa y Villamarín
 • Gómez Gundín de Ulloa c. Isabel González Ribadeneira
 • Pedro Pardo de Ulloa Ribadeneira c. María Taboada y Ulloa
 • Don Francisco Pardo de Ulloa y Ribadeneira c. Dona Gregoria de Ponte y Andrade
 • Dona Inés María Pardo Ulloa c. Pedro Antonio González de Cortes

Liña 6: Pazos do Casal e o Pracer

 • Fernán Yáñez de Sotomayor c. María Vidal
 • Aldonza Yáñez de Sotomayor c. Juan Fernández de Aldao
 • Esteban Rodríguez Fernández de Aldao c. Inés Rodríguez
 • Duarte Rodríguez Fernández de Aldao c. María Escudero de la Vega
 • Esteban Rodríguez Fernández de Aldao c. Catalina Rodríguez de Abreu
 • Juan Fernández de Aldao c. Ana Pérez
 • Lope Núñez de Aldao c. Mariana de Barbeito y Padrón
 • Don Antonio Rodríguez de Aldao c. Dona Catalina de Bugaría y Taboada
 • Don Francisco Antonio de Aldao c. Dona Josefa Antonia de Balanzategui y Tineo
 • Don Manuel José de Aldao Taboada y Balanzategui c. Dona María Josefa de la Rúa y Mondragón
 • Dona Josefa de Aldao y Taboada c. Don José Benito de la Rúa Mosquera y Pimentel
 • Dona Juana Luisa de la Rúa y Aldao c. Casimiro Antonio Pimentel y Sotomayor
 • Doña Juana Pimentel Rúa y Aldao c. Don Joaquín Arias de Ulloa

Bibliografía

Gómez Buxán, C. (). Notas sobre a ascendencia materna de D. Ramón María Aller Ulloa. Xenealoxías Dezanas. Descubrindo Deza. Anuario de Estudios e Investigación, Nº 5, pp. 11-45.