FONTE: José Martínez Crespo, “Redondela y Vigo frente a la luctuosa y el diezmo eclesiástico: La sentencia arbitral de 1494”. Cuadernos de Estudios Gallegos, Tomo XLVII, Fascículo 113. Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”.

Parte Eclesiástica

PERSOAS E COENGOS DA IGREXA DE TUI

Os venerables e circunspectos señores:

 1. Lopo Martiz (ou Martinez), Arcidiano de Miñor, Vicario do Deán.
 2. Pedro Martiz de Montes, Deán.
 3. Pedro González de Fuentes, Chantre.
 4. Juan de Santo Domingo, Thesorero
 5. Basco de Marzoo, Arcidiano de Montes.
 6. Morgued Juan.
 7. Gonzalo Perez.
 8. Pedro Gonzales.
 9. Lope de Cepeda.
 10. Persoas e coengos da Yglesia de Tuy, en nome da sua Igrexa e mesa Capitular, e tenéncia de Vigo, duas partes sen cura.

TESTEMUÑAS

 1. Fernandez Pérez, alguacil do Bispado
 2. Afonsso Lopez, presbítero
 3. Gonzalo Afonso, criado do Bispo
 4. Gregorio do Barreiro, criado do Bispo
 5. e outros

NOTÁRIOS

 1. Jacome Gonzales de Pedroso, coengo da catedral de Tui, público e notório pola Santa Autoridade Apostólica e Ordinária.

OS REITORES

 1. Morgued Juan, Reitor do beneficio de Santa Maria de Reboreda, da vila de Redondela.
 2. Pai Gomes de Soto (Paigomes), Reitor de Santiago de Redondela.
 3. Jácome Peres, clérigo Abade da freguesia çensura (?) de Santa Maria de Vigo-

PROCURADORES

 1. Morgued Juan, por Pai Gomes
 2. Rodrigo Afonso, clérigo, por Jácome Peres.

NOTÁRIO

 1. Juan de Pumar, escribán e notário público do Rei e da Raiña nosos señores, e notario da vila de Vigo e da sua xurisdicción polo moi Reverendísimo señor Arzobispo de Santiago.

TESTEMUÑAS POLO REITOR DA IGREXA DE VIGO

 1. Pedro Collazo.
 2. Afonso Fernández.
 3. Rodrigo Souto.
 4. Alvaro Vasques.
 5. e outros.

Autor: Xavier Milleiro