Murguía nº 9 Saiu fai uns meses o nº 9 da Revista Murguía, Revista Galega de Historia, Xaneiro - Abril 2006, dirixida por Uxío Breogán Diéguez.
Edita a Asociación Galega de Historiadores, Colectivo Murguía e Pontenotempo. E dende o pasado mes de abril está dispoñible en liña gracias á colaboarción entre Murguía e Vieiros.
A revista é cuatrimestral, e podemos ler ademáis en liña os números 6 (xaneiro-abril 2005) e o 7-8 (maio-decembro 2005).

Índice Murguía nº 9. A Creba do Galego na Galiza Medieval

 • Xulio Verne en Galiza. Prudencio Viveiro Mogo.
 • Un relato contemporáneo da batalla de Cacheiras. Eduardo Pardo de Guevara y Valdés.
 • Movementos sociais na Galicia do s. XV..
 • Bispos e cabaleiros na Galicia do século XV. José García Oro.
 • Os irmandiños de Galicia. A revolta en Pontevedra. Carlos Barros.
 • A lingua que veu de fóra. A creba do galego no 1500. Alexandra Cabana Outeiro.
 • A comunidade franciscana da ilha da Ínsua e o Poder. Conflitos sobre a exploração dos recursos marisqueiros da ilha (s. XVII-XIX). João Paulo Cabral.

Índice Murguía nº 7 - 8 A Galiza de Ánxel Casal

Murguía nº 7 - 8

 • Breves apontamentos do desenvolvemento do galeguismo na emigración (1880-1950s). Nancy Pérez Rey.
 • Galiza na II República. Carlos F. Velasco Souto.
 • Ánxel Casal. Un percorrido biográfico. Alfonso Mato.
 • Nacionalismo galego e indústrias culturais. Ánxel Casal na contruçom da identidade. Antom Santos Pérez.
 • Galeuzka. Euzkadi, Catalunya e o nacionalismo galego na II República. Xosé Estévez.
 • Ramón Villar Ponte, unha biografía posíbel. Xurxo Martínez González.
 • Pensamentos, ideas e produción intelectual dun mártir do 36: Xohán Xesús González. Héitor Picallo Fuentes.
 • O 36 en Compostela. Encarna Otero.
 • A Volta dos Nove: notas para unha historia da represión franquista no Val Miñor. Xosé Lois Vilar Pedreira e Carlos Méixome Quinteiro.
 • Arquitectura da represión: a colonia penitenciaria de San Simón (1936-1944). Jorge Guitián Castromil.

Índice Murguía nº 6 A alimentación na Galiza medieval

Murguía nº 6

 • Manxares medievais. José M. Andrade Cernadas.
 • As organizacións luguesas de esquerda baixo a Segunda República. Antonio Somoza Cayado.
 • Unha revolución a rente de nos. A Revolución dos Caraveis, pobo e militares nas rúas e no poder en Portugal. Manuel Mera Sánchez.
 • História, compromisso e questom nacional. Antom Santos.
 • O asociacionismo relixioso en Barro. O caso de San Martiño de Aguelo nos séculos XVII-XVIII. Modesto Fontán.