Título: Historia de Galicia
Autor: Ramón Villares Paz
Editorial: Galaxia, Vigo
Fecha: 
Páxinas: 476 p.
ISBN: 84-8288-655-X

Bibliografía

Villares Paz, R. (). Historia de Galicia. Galaxia, Vigo.

Ramón Villares debrúzase sobre o noso pasado para procurar nel as principais claves da Galicia de hoxe. Concibido cunha forma de ollar nova, máis complexa e rica, atenta tamén á historia da cultura e aos coñecementos que a investigación histórica nos achegou nos últimos vinte anos, este libro engade como novidade unha visión das diferentes épocas desde o outeiro das sete grandes cidades galegas: o Lugo romano, a Compostela de Xelmírez, a Pontevedra dos mareantes e mercadores, o Ferrol ilustrado, a Coruña liberal, o Vigo industrial e o Ourense da xeración Nós.

Comentario da Editorial Galaxia