Título: Sir Lanzarote de Lago e a súa proxenie cedeiresa.
Autor: Rafael Usero.
Editorial: Cedeira. Fundación Municipal Villabrille.
Fecha: 
Páginas: 30

Bibliografía

Usero, R. (). Sir Lanzarote de Lago e a súa proxenie cedeiresa. Cedeira. Fundación Municipal Villabrille.