I XERACIÓN

II XERACIÓN

  1. Andrés de Abel.
    Casou con María de Vaamonde. Tiveron por fillos a III.
  2. Simón de Abel.
  3. Antonio de Abel.

III XERACIÓN

  1. José de Abel. Casou con Josefa de Neira.
  2. Juan de Abel.