Os Abel da Casa de A Infiesta, entroncaran con diversos linaxes fidalgas dando lugar as casas deste linaxe en terras lucenses: Castroncelos, Canedo, Veral, Meilán, Santa Marta de Fixós, Ombreiro, Rúa do Miño de Lugo, Bustelo, etc.

I XERACIÓN

 • Pedro López de Abel.
  Casou na parroquia de Soñar concello de Lugo o 18 de setembro de 1670 con Isabel Rodríguez. Foi o padriño da voda Domingo Díaz de Gayoso da casa de Villamoure. Tiveron por fillos entre outros a:

II XERACIÓN

 1. Manuel de Abel. Nado en 1681.
 2. Sebastián de Abel. Casou en Calde..
 3. Domingo López de Abel.
  Casou con Tomasa de Castro. Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

 • José López de Abel. En 1750 tiña 60 años.
  Casou con Andrea Varela de Castro. Tiveron por fillos a:

IV XERACIÓN

 1. Juan López de Abel.
  Casou en primeiras nupcias o 25 de abril de 1757 con María López. Tiveron por fillos a V 1 a 4.
  Casou en segundas nupcias con María Rodríguez. Tiveron por fillo a V 5.
 2. Antonio de Abel.
 3. Joaquín de Abel.
 4. María Ana Isabel de Abel. Nado en 1736.
 5. Domingo Froilán Antonio de Abel. Nado en 1740.
 6. Manuela Dominga de Abel. Nada en 1729.
 7. Andrea Vicenta Marisa. Nada en 1732.

V XERACIÓN

 1. José Ramón Antonio Domingo de Abel López. Nado en 1760.
 2. D. Juan Ramón de Abel.
  Casou con Dª Josefa de Prado e Seixas
  (para a súa xenealoxía ver Vigo Casa Torre de Bacurin – Lugo). Tiveron por fillos a VI.
 3. Juana María Antonia. Nada en 1762.
 4. María Antonia Martina Joaquina. Nada en 1757.
 5. Manuel Ángel Antonio de Abel. Nado en 1772.

VI XERACIÓN

 1. D. Juan de Abel Bautizado o 25 de abril de 1819.
  Casou con Lucía Vázquez de Paredes.
  Foron señores de San Romao da Retorta parroquia do concello de Guntín (Lugo). A súa partida de matrimonio se atopa no Libro 1º de matrimonios de San Vicente do Burgo Folio 71. Tiveron por fillos a VII.
 2. D. José de Abel.
  Casou con Dª Luisa de Herbón Ulloa e Villalver (para a súa xenealoxía ver Herbón), fundando casa na parroquia de Ombreiro concello de Lugo. A partida do seu matrimonio está no libro 1º de matrimonios fegresía de San Vicente do Burgo Folio 74.
 3. Josefa Juana de Abel. Nada en 1792.
 4. Juana Vicenta Josefa de Abel. Nada en 1797.
 5. Juana Antonia de Abel. Nada en 1799.
 6. D. Ramón de Abel. Nado en 1804. Cura do Burgo e Beneficiado da S.I.C.B. de Lugo.
 7. María de Abel. Nada en 1806.

VII XERACIÓN

 1. Manuel de Abel Vázquez de Paredes. Señor de San Romao de Retorta.
  Casou con D.ª María Juana Gómez e Rodríguez de Castro, da casa de Fonteboa. Tiveron por fillos a VIII.
 2. Juan Ramón de Abel Vázquez de Paredes.
 3. José Antonio Ángel María de Abel Vázquez de Paredes. Nado en 1853.

VIII XERACIÓN

 • D. Severiano de Abel Gómez
  Casou con Dª Josefa de Puga e Rodríguez de Castro, do Pazo de Vilanoba. Tiveron por fillo a:

IX XERACIÓN

 • D. Manuel Abel Puga
  Casou con Manuela Gómez Teijeiro. Señores de S. Romao da Retorta. Tiveron por fillo a:

X XERACIÓN

 • D. José Abel Gómez. Señor de San Romao de Retorta.
  Casou con D.ª Manuela Expósito Gayoso, da casa de Peitieiros na parroquia de Soñar concello de Lugo. Tiveron por fillo a:

XI XERACIÓN

 • José Manuel Abel Expósito
  Casou con Ana María Ferreiro Giadás. Señores de San Romao da Retorta.