Liñaxe das mais egrexias, nobres e antigas daGaliza

CASA DOS SOUTOMAIOR

I XERACIÓN

 • D. Men Paes Sorred. Fixo un novo solar no val do Souto, que por ser o maior, ficou coñecido como Soutomaior.
  Casou con D. Ines Peres de Ambia. Filla de Pedro Paes de Ambia e de D. Maria Fernandes. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

 • D. Paio Mendes Sored Soutomaior. Nado no século XII. II Señor da Casa de Soutomaior. Foi o primeiro a usar o nome Soutomaior. É posíbel que sexa neto de Men Páez e non o fillo.
  Casou con Ermezenda Nuñes Maldonado. Filla de Nuno Peres Maldonado e de D. Aldara Fernandes Turrichao. Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

 • D. Alvaro Paes Soutomaior. III Señor da Casa de Soutomaior
  Casou con D. Teresa Paes Rodeiro. Filla de Fernao Peres Rodeiro Tiveron por fillo a:

IV XERACIÓN

 • D. Pedro Alvares Soutomaior. IV Señor da Casa de Soutomaior.
  Casou con Dª Elvira Anes Mariño. Filla de Joan Peres Mariño e de D. Teresa Paes Mariño. Tiveron por fillo a:

V XERACIÓN

 • Alvaro Peres Soutomaior. V Señor da Casa de Soutomaior.
  Casou con Ines Anes de Castro. Señora de Fornelos. Filla de Joan Fernandes deCastro, Señor de Fornelos e de D.Rica Fernandes Turrichao. Tiveron por fillo a:

VI XERACIÓN

 • Fernao Anes de Soutomaior Castro. VI Señor da Casa de Soutomaior e de Fornelos.
  Casou en segundas nupcias con D. Maria Anes de Novoa. Filla de D.Joan Peres de Novoa (Nevoa), Señor da Casa da Maceda e de D. Brites Gonçalves de Menezes. Tiveron por fillo a:

VII XERACIÓN

 • Alvaro Paes de Soutomaior. VIII Señor da Casa de Soutomaior e de Fornelos.
  Casou con D. Maior Suares Deza. Filla de Diego Gomes Deza e de D.Teresa Vasques Teive. Tiveron por fillo a:

VIII XERACIÓN

 • D. Pedro Alvares de Soutomaior. X Señor da Casa de Soutomaior e de Fornelos. Fronteiro-Maior da Galiza.
  Casou con D. Elvira de Benevides (Biedma). Filla de Men Rodrigues de Benevides (Biedma), Guarda-Maior de D. Pedro de Castela e Señor da Casa de Benevides, e de D.Teresa Manrique. Tiveron por fillos a:

IX XERACIÓN

 1. Fernán Iañez de Soutomaior. Finado en 1440. XI Señor da Casa de Soutomaior e de Fornelos.
  Casou con Leonor de Mesia. Tiveron por fillo a X 1.
  Outros din que casou con. D. Constanza Zuñiga. Filla de D. Diego Lopes Zuñiga, I Señor de Monterrei e de D.Elvira Biedma.
 2. Maior de Soutomaior. Testou en 1472 a favor de Pero Alvarez de Soutomaior, Pero Madruga
  Casou con Rui Sánchez de Moscoso.

X XERACIÓN

 1. Alvar Páez de Soutomaior. Falecido en marzo de 1468 en Tui.
  Casou con Maria Ulloa. Irmá de Sancho Sánchez de Ulloa, I Conde de Monterrei. Fillo de Fernán e de Leonor. Non tiveron descendéncia.
 2. Pero Álvarez de Soutomaior “Pedro Madruga”. Falecido en 1486. Fillo natural de Fernán Ianez de Soutomaior e de Constança de Zúñiga. I Visconde de Tui (25.7.1473) . I Conde de Camiña, XII Señor da Casa de Soutomaior e de Fornelos. Tivo por fillos naturais a XI 8 a 12.
  Casou en Portugal en 1465 con Teresa de Távora. Filla de Alvaro Pires de Távora, Senhor do Mogadouroe de D. Leonor da Cunha. Tiveron por fillos a XI 1 a 7.

XI XERACIÓN

 1. Álvaro de Soutomaior. II Conde de Camiña. XIII Señor da Casa de Soutomaior.
  Casou con Inés Enríquez (Manrique) de Monroy. Filla de Fernado de Monroy Roiz de lasVarillas, Señor de Belviz e Beleitosa e de Catarina Enrriquez Herrera. Tiveron por fillos a XII 1 a 4.
 2. Fernando de Soutomaior.
 3. Diego de Soutomaior.
 4. Alonso de Soutomaior. Coengo de Tui.
 5. Cristobal de Soutomaior. Faleceu novo e sen descendéncia.
 6. Mayor de Soutomaior
  Casou con Diego Reinoso. Tiveron por fillo a XII 5.
 7. Constanza de Soutomaior
  Casou en primeiras nupcias con Garcia Méndez deCeraxe (devanceiro de Frei Martiño Sarmiento).
  Casou en segundas nupcias con Diego Sarmiento de Soutomaior. Fillo de Diego Sarmiento de Soutomaior, Señor de Salvaterra e Sobroso.
 8. Maria Sánchez de Benavides. Filla de Pedro Madruga habida fora do matrimónio.
  Casou en primeiras nupcias con Álvaro de Oya.
  Casou en segundas nupcias con Juan de Sequeiros.
 9. Rodrigo de Soutomaior. Fillo natural. Tivo por fillo a XII 6.
 10. Juan de Soutomaior. Fillo natural. Tivo descendencia en Portugal.
 11. Teresa de Soutomaior. Filla natural. Tivo descendéncia en Portugal.
 12. Nuño de Soutomaior. Fillo natural. Tivo descendéncia en Portugal.

XII XERACIÓN

 1. Pedro de Soutomaior. Sucesor da Casa de Soutomaior.
  Casou con Urraca Osorio de Moscoso. Filla de Rodrigo Osorio de Moscoso e de Teresa de Andrade, irmá de Fernando de Andrade I Conde de Andrade.
  Tiveron por fillos a XIII 2 a 4.
 2. Teresa de Soutomaior
  Casou con Gutierre Bernaldo de Quirós. Tiveron por fillo a XIII 5.
 3. Ana de Soutomaior.
  Casou con Lope de Montenegro e Sarmiento. Fillo de Lope de Montenegro e de Constanza Lopez de Cordido.
 4. Francisca de Soutomaior
  Casou en primeiras nupcias con Diego Álvarez de Soutomaior. Fillo de Fernán Yañez de Soutomaior, Señor de Lantaño. Non tiveron descendencia.
  Casou en segundas nupcias con Garcia Sarmiento de Soutomaior. Señor de Salvaterra e Sobroso. Tiveron descendencia
 5. Ana Páez de Soutomaior.
  Casou con Vasco Ozores. Tiveron por fillo a XIII 6.
 6. Isabel de Soutomaior. Casou con Francisco Méndez Feijoo

XIII XERACIÓN

 1. Alvaro de Soutomaior Moscoso.con 16 anos.
 2. Teresa de Soutomaior Moscoso. Sucesora da Casa de Soutomaior.
  Casou en primieiras nupcias con Suero de Oca. Fillo de Alvaro de Oca e Deza e de Maria Sarmiento de Ribadeneira. Tiveron por fillo a XIV 1.
  Casou en segundas nupcias con Fernando de Andrade e Ulloa. Fillo natural de Fernando de Andrade, I Conde de Andarde, e de Maria de Ulloa. Tiveron por fillos a XIV 2 e 3.
 3. Ana de Soutomaior Moscoso.
  Casou con Fernán Pérez de Lanzós e Andrade. Avós do 1º Conde de Maceda.
 4. Maria de Soutomaior Moscosa. Señora do Coto de Mos, donacióndo seu tio-avó Diego de Soutomaior.
 5. Alonso Bernaldo de Quirós e Soutomaior
 6. Garcia Ozores de Soutomaior

XIV XERACIÓN

 1. Maria de Oca e Soutomaior.
  Casou con Paio Sorred e Montenegro. Fillo de Tristán Montenegro e Crú e de Sancha Mariño de Lobeira.
 2. Pedro de Soutomaior e Andrade. Sucesor da Casa de Soutomaior.
  Casou en Italia con María de Urquijo. Filla de Pedro López de Orduña y Urquijo e de Maria de Baraona. Tiveron por fillos a XV.
 3. Fernando de Andrade e Soutomaior “O Coxo”
  Casou coa sua curmá Luisa de Montenegro e Mendoza. Filla de Fernando de Montenegro e Soutomaior e de Mayor de Mendoza e Caamaño.

XV XERACIÓN

 1. Fernán Yañez de Soutomaior e Andrade. Sucesor da Casa de Soutomaior.
  Casou en 1603 con Maria de Noronha e Abreu. Filla de Lopo Gomes de Abreu e Noronha e de Teresa de Montenegro Oca e Soutomaior. Filla de Paio Sorred Montenegro e Maria de Oca e Soutomaior. Tiveron por fillos a XVI.
 2. Teresa de Soutomaior. Casou con Baltasar Sarmiento e Cadórniga.

XVI XERACIÓN

 1. Pedro de Soutomaior. Finou novo e sen descendéncia.
 2. Antonia de Soutomaior e Abreu
  Casou con Antonio Sarmiento de Acuña (2º fillo do I Conde de Gondomar). Sen descendéncia
 3. Teresa de Soutomaior e Abreu
  Casou con Manuel Sarmiento de los Cobos Luna e Mendoza. Sen descendéncia.
 4. Francisca Luisa de Soutomaior. Sucesora da Casa de Soutomaior. Falecida en 1666.
  Casou en 1639 con Juan Fernandes de Lima e Brito. Fillo de Lourenço de Lima Brito e Nogueira e de Luisa de Tavora. Tiveron por fillos a XVII.
 5. Benita Antonia de Soutomaior e Abreu. Filla de Fernán e Maria.
  Casou en primeiras nupcias con Alonso Enriquez de Anaya.
  Casou en segundas núpcias con Antonio Vidania.

XVII XERACIÓN

 1. Baltasar de Soutomaior. Faleceu de neno.
 2. Gaspar de Soutomaior. Sen descendéncia.
 3. Fernán Yañez de Soutomaior e Lima. I Duque de Soutomaior.
  Casou en primeiras nupcias con Petronila de Mendoza e Chaves. Filla de Luis de Mendoza e de Isabel de Mendoza. Tiveron por fillo a XVIII 1.
  Casou en segundas nupcias con Teresa Pacheco Soutomaior e Meneses. Non tiveron descendencia.
 4. Luisa Maria de Soutomaior.
  Casou con Felipe Folch de Cardona. II Duquesa de Soutomaior
 5. Juana de Soutomaior. Nacida en 1655
  Casou en 1678 con José Masons y Manca. Fillo de Santiago Félix Masons y Samna de Castelví e de Elena Manca de Guiso. Tiveron por fillos a XVIII 2 a 10.

XVIII XERACIÓN

 1. Vicente de Soutomaior e Mendoza. Faleceu de neno.
 2. Luis de Soutomaior e Masons. Faleceu de neno.
 3. Felix Fernando Yáñez de Soutomaior Masons de Lima. Naceu en Caller (Serdeña) o 3 de decembro de 1684. III Duque de Soutomaior, sucedendo a sua tia en 1726.
  Casou en 1715 coa sua curmá Laura Masons y Martin de Saluzo. Filla de Ramon Masons y Manca de Guiso e de Ana Martin de Saluzo y Masons. Tiveron por fillos a XIX.
 4. Antonio de Soutomaior. Faleceu de neno.
 5. Fernando de Soutomaior. Faleceu de neno.
 6. José de Soutomaior
 7. Francisco de Soutomaior
 8. Jaime de Soutomaior
 9. Maria de Soutomaior
  Casou en 1704 con Felix Margens de Nin y Marca.
 10. 4 fillas máis que faleceron de nenas.

XIX XERACIÓN

 1. Ana Maria de Soutomaior Masons e Lima. Nada en Cagliari (Serdeña) o 19 de marzo de 1718. Falecida o 17 de marzo de 1789. IV Duquesa de Soutomaior.
  Casou en 1734 con Domingo Manuel Enriquez de Navarra. Fillo de José Enriquez de Navarra e de Bernardina Enriquez de Navarra e Ezpeleta, bis-neto de Benita Antonia de Soutomaior e Abreu. Non tiveron descendencia.
 2. Ignacio Jaime de Soutomaior e Margens de Nin Masons e Lima. Fillo de Felix e Maria. Naceu en Caller (Serdeña) o 18 de maio de 1772.

BIBLIOGRAFIA

 • Segundo o Padre Gándara
 • Gran Enciclopédia Galega