Colón, galego. O almirante das mil facianas

Título:	Colón, galego. O almirante das mil facianas
Autor:	ALFONSO PHILIPPOT ABELEDO
Editor:	Noia. Editorial Toxosoutos, 2006
ISBN:	84-96259-36-6
:	134 p. (150x235 mm)

Bibliografía

Philippot Abeledo, A. (). Colón, galego. O almirante das mil facianas. Editorial Toxosoutos.

Comentario da editorial Toxosoutos

En opinión de X.L. Mendéz Ferrín e Francisco de Pablos, A tese de Philippot é estructuralmente impecábel, e contén o corpo xenealóxico máis completo que existe sobre este tema, sendo así mesmo moi significativos os eloxios do Catedrático da Facultade de Ciencias da información, D. Manuel Mourelle de Lema: A identidade de Cristovo Colón, de Alfonso Philippot, obra suxestiva só polo título, produce no lector curioso unha grata satisfación de canto exise a indagación histórica: método, desbordante documentación e interpretación obxectiva do material posto ao alcance do erudito historiador.