A Casa de Valladares
Título:	A Casa de Valladares
Autor:	Felipe Castro Pérez
Publicación:	Deputación de Pontevedra. Servizo de Publicacións, 2005
ISBN:	84-8457-221-8
Páginas:	253 p. Il. b/n; 28 x 22 cm.

Bibliografía

Castro Pérez, F. (2005). A Casa de Valladares. Deputación de Pontevedra. Servizo de Publicacións.

<

Comentario da Editorial

Traballo de investigación que analiza o proceso de formación do patrimonio dunha das familias rendistas máis importantes da Galicia do século XIX, a dos marqueses de Valladares. Felipe Castro analiza o proceso de construción deste importante dominio rendista, as bases materiais que o sustentaron e que explican a súa posición de privilexio.

Fonte: Casa de Valladares, A. Deputación de Pontevedra, 16-12-2005 (http://www.depontevedra.es/?1,653,503)