Título:	O Colexio de Fonseca
Autor:	Antonio Fraguas Fraguas
Editor:	Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, 11/1995
ISBN:	978-84-8121-278-5, 84-8121-278-4
Páginas:	617 p., 24x17 cm

- Da nota editorial ó libro:

* ... Trátase da traducción ó galego do que no seu día foi tese de doutoramento do autor D. Antonio Fraguas Fraguas -"Colexio de Santiago Alfeo (vulgarmente llamado de Fonseca)", defendida no ano 1948-, revisada por el mesmo con posterioridade para a súa publicación en libro ('Historia del Colegio de Fonseca', Instituto "Padre Sarmiento" - Universidade de Madrid, 1956, a primeira parte, e 'Los colegiales de Fonseca', Instituto Padre Sarmiento, 1958, a segunda). Incluímos tamén nesta edición o apéndice documental, que completaba a redacción orixinal da tese pero que permanecía inédito ata hoxe ...

Bibliografía

Fraguas Fraguas, A. (1995, noviembre). O Colexio de Fonseca. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC.