Título: Mentalidade nobiliaria e nobreza galega. Ideal e realidade na Baixa Idade Media.
Autora: Mª del Pilar Paredes Mirás.
Editorial: Toxosoutos, S.L.
Fecha: 1ª edición, .
ISBN: 84-95622-47-5.

Mª del Pilar Paredes Mirás, licenciada en Xeografía e Historia coas especialidades de Medieval e Arquivística e Blibioteconomía, publica o seu primeiro libro co que gañou o Premio de Investigación de Historia Medieval de Galicia 2001.

Tomando como base as informacións e a estructura dos Nobiliarios medievais portugueses, a presente investigación aborda un estudio da nobreza medieval galega no que se combinan e complementan a historia social e a historia das mentalidades; a realidade e o ideal, vividos coa mesma intensidade polos seus protagonistas.

Os apéndices reproducen unhas árbores xenealóxicas elaboradas a partir do texto do Livro de Linhagens de Portugal:

  • Celanova-Barbosa .- Comenza no irmán do conde don Afonso de Celanova e de Sam Rosendo.
  • Mariño. I - Fillo de Per´Eanes Marinho e Sancha Vaasquez, irmá de Joham Vaasquez Saraça.
  • Trastámara-Traba. I Filla do conde don Rom˜ao, sobriña de Afonso II o Casto.
  • Churruchao. I - Filla de Pero Nuniz Vello e María Anes.
  • Soutomaior. I - Filla de Nuno Pérez Maldoado.
  • Trava. I - Filla de Afonso Teles "o que pobrou Alburquerque" e Elvira Rodrigues Giroa.
  • Varela. I - Irmán de Fernam López de Ulhoa.
  • Trava. I - Filla do Conde Enrique de Borgoña e a raiña Tareija de Portugal.

Bibliografía

Paredes Mirás, Mª del Pilar (). Mentalidade nobiliaria e nobreza galega. Ideal e realidade na Baixa Idade Media. Toxosoutos, S.L.