Bienvenido a un viaje fascinante: La exploración de tus propias raíces familiares.

Sumergirse en la genealogía es como abrir un libro que cuenta la historia única de quienes vivieron antes que nosotros, tejiendo una narrativa rica en experiencias, desafíos y triunfos.

Imagina desenterrar secretos olvidados en el tiempo, desvelar conexiones sorprendentes y conocer las vidas de aquellos cuyas huellas nos preceden. La investigación genealógica no solo es un acto de curiosidad, sino también una puerta hacia la comprensión de tus orígenes y la herencia que llevas contigo.

Con paciencia y entusiasmo, te aventuras en un mundo lleno de descubrimientos que, eventualmente, te llevarán a la construcción de un árbol genealógico único y valioso.

Como investigar

...

Los Registros Civiles en Galicia

Registro Civil

...

Archivos parroquiales y diocesanos

Eclesiásticos

...

Recursos para genealogía en línea

On line

Unha das resolucións aceptadas na aprobación do Plano Xeral de Normalización Lingüística foi a de correxir, restituír e oficializar definitivamente os topónimos. A mantenza de nomes galegos, tanto para designar lugares coma persoas, foi unha dura loita dende a entrada en vigor da Lei de Normalización Lingüística, hai 21 anos. Mentres que o texto obrigaba á Administración a adoptar a única forma oficial para os topónimos, a galega, os cartaces e a sociedade seguían mantendo *Lage, *Finisterre, *Orense, etc. Do mesmo xeito, mantéñense moitos apelidos patronímicos ou que proveñen de topónimos adulterados. Non foi até o 99 cando se comezou a albiscar a posibilidade de modificar os apelidos sen ter que pelexar coa burocracia durante meses. A posibilidade de alterar a orde dos apelidos, sen necesidade de antepoñer o paterno, posibilitou tamén a escolla do apelido galego. A globalización tamén afecta á toponimia e antroponimia, en detrimento do patrimonio inmaterial galego. Apelidos, nomes e topónimos constitúen un legado lingüístico que ten pasado por procesos de castelanización, impoñéndose traducións mal feitas e versións deturpadas.

O artigo 10 da LNL xa recalcaba que a única forma oficial dos topónimos é a galega, e que son competencia da Xunta os de municipios, núcleos de poboación, territorios e vías de comunicación interurbana, mentres que as vías urbanas compétenlle aos Concellos. Non hai lexislación respecto á toponimia menor, que é a que máis sufre o esquecemento. Gonzalo Navaza, da Comisión de Toponimia da Xunta, salienta: “cando se decidiu oficializar a toponimia atendeuse ás entidades de poboación, pero non aos pequenos lugares ou ríos, e con certas paraxes, quen decide o nome son as constructoras, ás veces cun talante case colonizador. Iso deberialle corresponder á Xunta.” Nun estudo realizado pola Universidade de Vigo, dirixido por Navaza, comprobouse a perda xeracional de emprego destes topónimos: se os maiores de 60 anos podían identificar até 45 lugares distintos en 50 ferrados, os seus fillos chegaban a 20, e os seus netos tiñan unha única denominación para todo o territorio.

A consideración do valor patrimonial da onomástica sería unha garantía da súa preservación. “de todas as comunidades, a única que menciona a toponimia coma patrimonio inmaterial na súa lexislación son as Illas Canarias”, salienta Navaza. “Hai lugares onde son máis vixiantes, coma o goberno do Quebec, en Canadá, que ten moi poucos topónimos precolombinos, polo que impón medidas moi restritivas á hora de nomear espazos. Aquí como parece que temos demasiados, non lles damos importancia.” En Galiza hai unha importante riqueza toponímica, determinada polo número, variedade, antigüidade e densidade. “O que posibilitou estas características foron factores coma a xeografía irregular, a dispersión poboacional, e o asentamento da mesma durante tempo inmemorial: aquí non houbo repoboacións importantes, nin conquistas”, explica o membro da Comisión de Toponimia.

Publicado en A Nosa Terra nº 1145

http://www.anosaterra.com/documentos/central.php?pagina_actual=sociedade.php&numero=1145
...

Genealogías de personajes gallegos

Celebridades

...

Expediciones de gallegos a Cuba en 1854

Listas

...

Censos, padrones, catastros

Índices

...

Explorar nombres y lugares

Onomástica

...

Topónimos de origen germánico

Listados

...

Archivos Histórico Provinciales

Archivos

Apellidos de Galicia

...

En Apelidosgalicia.org disponemos de información de mas de siete mil apellidos. Su distribución por concellos, comarcas de Galicia, por provincias, comunidades de toda España, su etimología, nobiliaria, personajes famosos, heráldica...

Ir a Apelidos de Galicia

Los apellidos gallegos más comunes

García, González, Rodríguez, Fernández, López, Martínez, Sánchez, Pérez, Gómez, Martín, Jiménez, Ruíz, Hernández, Díaz, Moreno, Álvarez, Muñoz, Romero, Alonso, Gutiérrez, Navarro, Torres, Domínguez, Vázquez, Ramos, Gil, Ramírez, Serrano, Blanco, Suárez, Molina, Morales, Ortega, Delgado, Castro, Ortíz, Rubio, Marín, Sanz, Iglesias.

Los apellidos gallegos menos frecuentes

Vilaboi, Seija, Vequez, Allón, Apariz, Gorrity, Desantiago, Martiñeira, Ensa, Doejo, Subirol, Bermolen, Domuiño, Quiveo, Croque, Peirallo, Brisaboa, Láncara, Forcade, Puñín, Cabeceira, Menaz, Outeriño, Do Val, Galáns, Panisse, Gasamán, Villasanín, Ermida, Cantarilla, Lostre, Gaveiras, Dejuane, Segades, Salcido, Astrar, Donacimiento, Taberneiro, Mueso, Corsanego.

...

¿Porqué llevamos apellidos?

Los nombres y apellidos son mucho más que simples etiquetas; son reflejos de la historia, la cultura y las tradiciones de las personas que los llevan.

Apellidos